Lysjustering

Lysjustering

Kontakt oss

Vel så viktig er det at lysene er riktig justert, grunninnstillingen på lys kan endre seg etter kjøring over tid.

At lysene er riktig justert er svært viktig for å ha oversikt både fremover i veibanen og ikke minst få opplyst veikanten, i tillegg kan feil innstilte lys blende motkjørende bilister. Grunninnstillingen må gjøres hos et verksted med et lysjusteringsapparat.

Kontakt ossPriser